Timothy Galway w trakcie obserwacji gry w tenisa dowiódł, że sport ma bardzo wiele wspólnego z psychologią. Wtedy właśnie nastąpił początek coachingu. Galway udowodnił, że odbijanie piłki przez rakiety sterowane ludzkim umysłem w dużej mierze zależy od motywacji i pozytywnej energii skierowanej nastawieniu na cel. – Tym właśnie jest coaching.

Praca na bazie coachingu ma na celu:

  • pomoc w rozpoznaniu i wykorzystaniu posiadanej wiedzy i umiejętności
  • poznanie lepiej samego siebie, tym samym wykorzystanie swojego potencjału
  • wzbudzenie poczucia własnej wartości
  • usprawnienie swojej pracy oraz efektywne gospodarowanie czasem

Coaching cechuje dobrowolność.

W relacji z coachem klient jest partnerem i to od niego zależy proces. Coach odpowiada za narzędzia i atmosferę sesji.

Przygodę z coachingiem powinni zatem rozpocząć Ci, którzy chcieliby dowiedzieć się jak można więcej, lepiej i przyjemniej.